Tilknytninger i strømnettet

Ønsker du å melde inn en tilknytning til strømnettet eller utvide kapasiteten på eksisterende anlegg? Avhengig av blant annet størrelse på tilknytningen vil det ofte være nødvendig å bygge ut eller forsterke strømnettet for å muliggjøre tilknytningen.

Snarveier

Slik søker du om tilknytning til strømnettet

Er du privatkunde og ønsker å koble til eller utvide kapasiteten i egen bolig, hytte, montere ladestasjon til bil eller lignende, må du kontakte elektriker.
Elektrikere melder inn mindre saker i et eget grensesnitt.

Ved utvikling av bolig- eller hyttefelt, industri, ladeanlegg, produksjonsanlegg eller næringsområder må tiltakshaver, eller dennes representant så tidlig som mulig melde dette inn til BKK .

Når nye kunder skal koble seg til strømnettet, eller når eksisterende kunder ønsker mer kapasitet, vil det ofte være nødvendig å bygge ut eller forsterke strømnettet. Kostnadene ved slike tiltak må dekkes av kundene i form av et anleggsbidrag.

I alle saker der tilknytningen krever mer enn 1 MW gjelder noen særskilte forhold. Les mer her.

Søk om tilknytning her (åpnes i nytt vindu)

Har du spørsmål eller problemer med innlogging, kan du kontakte oss på kundeoppdrag@bkk.no (Åpner epostklient)

Stegene i en tilknytningsprosess

 1. Kontakt oss
  Det er viktig at vi får nødvendig informasjon så raskt som mulig da behandlingstid kan variere avhengig av størrelse på tiltak og lokale forhold.
 2. Innledende saksbehandling
  Basert på informasjon fra innmelder utarbeides et grovt løsningsforslag og kostnadsestimat inkludert anleggsbidrag. Innmelder må akseptere estimat og være villig til å dekke videre utredningskostnader for saken kan gå videre.
 3. Planlegging
  Her detaljprosjekteres teknisk løsning og det utarbeides en avtale om anleggsbidrag, som er den andelen av de totale kostnadene kunden skal betale. Avtalen inneholder også frister og krav det er viktig innmelder setter seg inn i.
 4. Gjennomføring/Avslutning
  Her utføres nødvendige tiltak i nettet for å muliggjøre tilknytningen av bestilt kapasitet til forbruk/produksjon.
 5. Tilknytning
  Selve tilknytningen og montering av målere blir utført etter arbeidet i nettet er avsluttet. Dette meldes inn av en autorisert installatør.

Store kunder over 1 MW

Ved tilknytning av kunder over 1 MW må vi, i tillegg til å avklare nettkapasitet lokalt, også avklare om det er nok kapasitet i overliggende nett, samt avklare om det må betales anleggsbidrag etter gjeldende regler.

Les mer her

Midlertidig strømforsyning

Midlertidige tilknytninger meldes inn på samme måte som permanente, husk å velge tilknytningstype "midlertidig".

Slik søker du om tilknytning.

Bestilling av strøm til større elektriske bygg- og anleggsplasser (>63 A) medfører ofte tiltak i nettet som krever planlegging. For å sikre nok tid til dette, bør bestilling sendes så tidlig som mulig, gjerne av byggherren. Når anbudskonkurransen deretter lyses ut må det opplyses om hvilken effekt som er bestilt fra BKK slik at entreprenøren kan planlegge gjennomføringen ut fra disse opplysningene.

Ved lavt effektbehov (<63 A) som kan leveres av standard byggestrømskap meldes den midlertidige tilknytningen inn av en elektroinstallatør.

Se informasjon for elektroinstallatører.

Kostnader og anleggsbidrag

Når nye kunder skal koble seg til strømnettet, eller når eksisterende kunder ønsker mer kapasitet, vil det ofte være nødvendig å bygge ut eller forsterke strømnettet. Kostnadene ved slike tiltak må dekkes av kundene i form av et anleggsbidrag.

Les mer her

Kraftproduksjon

Har du et kraftverk (vann/sol/vind/eller annet) som skal tilknyttes nettet, gjelder samme prosess som ved tilknytning av forbrukskunder. Les mer her

For plusskunder gjelder egne regler.