For elektroinstallatører

Her finner du informasjon om hvordan du skal melde inn arbeid i strømnettet i tillegg til annen informasjon som kan være nyttig for deg som elektroinstallatør.

Snarveier

eSOGS

eSOGS er BKKs portal for installatører der du melder inn installasjonsarbeid. eSOGS brukes ved søknad og bestilling av strøm.

Planlegger du større tilkoblinger eller tilkoblinger lengre frem i tid, skal du velge skjema for større tilkoblinger. Da vil du få tilbakemelding om kapasitet og et prisestimat.

På siden for tilknytning til strømnettet finner du nyttig informasjon om forskjellige tilknytningstyper. Det er viktig å registrerer søknaden på riktig måte med så riktig informasjon som mulig. Dette bidrar til en raskere saksbehandling.

Hvis du er sikker på hvilken type henvendelse du ønsker å sende inn, kan du bruke en av linkene under.

Logg på eSOGS (åpnes i nytt vindu)

Søk om tilknytning

Gammel eSOGS er sanert

Har du behov for informasjon om gamle saker, kan du sende oss en forespørsel på e-post: installatørkontakt@bkk.no. (Åpner epostklient)

Tilknytning og måling av sluttbrukere

BKK må følge forskrifter som er relatert til måling av nettkunder og sluttbrukere, og hvordan de skal tilknyttes nettet vårt. BKK må forholde seg til blant annet følgende forskrifter:

  • Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.
  • Forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskaper og målinger
  • Forskrift om krav til elektrisitetsmålere
  • Forskrift om målenheter og måling
  • Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer
  • Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet

For at BKK skal klare å overholde disse forskriftene og etterleve våre plikter ihht. nettleieavtalen med nettkundene/sluttbrukerne må bransjestandardene NEK 399 og REN bladene etterleves. Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, beskriver at måling skal plasseres nærmest mulig tilknytningspunktet. Tilknytningspunktet kan beskrives som grensesnittet mellom nettselskapets nett og kundens installasjon. I praksis vil det si at måling skal etableres rett etter stikkledningen i sluttbrukers installasjon..

Informasjon og veiledning om arbeid i målepunkt for elektroinstallatører kan du laste ned her.

Informasjon og veiledning

Solceller og plusskundeanlegg

En plusskunde er vanligvis en kunde med solceller som produserer strøm til eget forbruk, og som leverer et eventuelt overskudd av produksjonen inn på strømnettet.

Her finner du informasjon om installering av solceller

Installasjon av elbillading

Dersom du installerer elbilladere til og med 16A eller 3,68 kW kapasitet, kan du som installatør koble dette til uten avsjekk med BKK. Dersom laderen er større enn dette må du ta kontakt med oss for å sjekke at strømnettet har tilstrekkelig kapasitet.

Her finner du informasjon om installering av elbillader

Melding om installasjonsarbeid

Krav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og utstyr

Dersom du tilfredsstiller krav for installasjon i egen bolig og ønsker tilgang til vårt portal for melding om installasjonsarbeid, ber vi deg sende dokumentasjon på dette til vår e-post installatorkontakt@bkk.no (Åpner epostklient) for godkjenning.

Last ned skjema

Etter godkjenning vil du motta midlertidig tilgang til portalen for melding om installasjonsarbeid - eSOGS.

Ved melding om installasjonsarbeid må kravene i "Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr" (FEK) oppfylles.

Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr slik at arbeidet ikke fører til skade på liv, helse eller materielle verdier. Med foretak menes også underenheter til et foretak.

Priser for installasjonsarbeid

Her finner du en oversikt over gjeldende priser og nyttig informasjon om installasjoner i strømnettet.