Endret nettleie fra 1. april

Publisert 27. februar 2024

Nettleien øker med om lag åtte prosent fra 1. april 2024 for privatkunder og næringsdrivende. For en kunde med årsforbruk på 15000 kWh utgjør prisøkningen ca. 50 kroner i måneden

Foto: BKK

Nettleien du betaler dekker drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet, og frakt av strømmen hjem til deg. Omtrent halvparten av nettleien går til å dekke offentlige avgifter.

Fra 1.april 2024 vil nettleien øke med om lag åtte prosent. For en kunde med et årsforbruk på 15000 kWh utgjør prisøkningen ca. 50 kroner i måneden.

Priseksempeler på endring for husholdningskunder:

  • Leilighet – forbruk 8000 kWh: Årlig nettleie i dag på ca. 6800 kroner. Med ny nettleiesats vil nettleien være ca. 7250 kroner.
  • Rekkehus – forbruk 15000 kWh: Årlig nettleie i dag på ca. 11000 kroner. Med ny nettleiesats vil nettleien være ca. 11650 kroner.
  • Enebolig – forbruk 25000 kWh: Årlig nettleie i dag på ca. 17000 kroner. Med ny nettleiesats vil nettleien være ca. 18000 kroner.

Økte kostnader gir økt nettleie

Årsaken til prisendringen er den generelle prisøkningen i samfunnet. Det gir økte kostnader i arbeidet med drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. I tillegg er det kostnader forbundet med investeringer for å øke kapasiteten i strømnettet.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som setter rammer for hvor mye nettselskapene kan ta betalt for nettleie. Prisen på nettleie kan derfor variere fra nettselskap til nettselskap.

Forrige økning av nettleien for BKK sine kunder var 1.juli 2023.

Hvordan kan du påvirke nettleien din?

Prisen på nettleie varierer og avhenger blant annet av hvor mye strøm du bruker. Nettleien er i hovedsak delt inn i tre deler: et kapasitetsledd, et forbruksledd og offentlige avgifter.

Du kan påvirke nettleien din gjennom å redusere strømforbruket (forbruksleddet) og ved å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet (kapasitetsleddet).

Les mer om nettleie og priser under alt om nettleie

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler