Dine rettigheter om personvern

Personvernlovgivningen gir deg konkrete rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysninger.

Du finner fullstendig informasjon om dine rettigheter på Datatilsynets nettsider. Nedenfor presenteres de mest sentrale rettighetene og hvordan du går frem for å benytte deg av dem.

Gå til Datatilsynet sine nettsider (åpnes i nytt vindu)

Snarvei

Du har flere rettigheter

Rett til innsyn i egne personopplysninger

Du har rett til å bli informert om behandlingen vi gjennomfører, og du kan når som helst be om innsyn i hvilke personopplysninger BKK har registrert om deg.

Du finner også mye informasjon om ditt kundeforhold på Mine sider.

Logg inn på Mine sider (åpnes i nytt vindu)

Rett til å korrigere personopplysninger

Du kan be om at opplysningene om deg korrigeres dersom de ikke er riktige eller er ufullstendige.

Rett til sletting

I enkelte tilfeller kan du kreve at vi sletter dine personopplysninger. Vi kan likevel ikke slette personopplysninger som vi er lovpålagt å behandle.

Rett til begrenset behandling av dine personopplysninger

I enkelte tilfeller har du rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses (fryses/stanses). Vi kan da ikke bruke opplysningene som vi har registrert om deg, men vi kan fortsatt lagre dem.

Rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger

Dersom din særlige situasjon tilsier det, har du rett til å protestere på behandlingen av dine personopplysninger i de tilfeller vi behandler personopplysningene på bakgrunn av vår berettigede interesse.

Rett til dataportabilitet

Dersom vi behandler personopplysninger om deg basert på samtykke eller en avtale, kan du be oss om å overføre dine personopplysninger til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Rett til å trekke tilbake samtykket

Dersom du har gitt BKK samtykke til å behandle personopplysninger om deg, har du til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykket. Behandlingen kan ikke da fortsette.

Generell fullmakt

Dersom du skal gjøre endringer eller ønsker tilgang til informasjon om et kundeforhold du ikke selv er juridisk eier av, må du fylle ut et skjema som gir deg generell fullmakt.

Send skjema ferdig utfylt til kundepost@bkk.no (Åpner epostklient)

Klikk her for å laste ned fullmaktsskjema