Gjeldende prisliste for installasjonsarbeid

Gjeldende priser

Anleggsbidrag: Veiledende priser med uttak fra eksisterende BKKs strømnett i ordinær arbeidstid. Det innbefatter: Prosjektering, materiell, målemontasje, transport, dokumentasjon, idriftsettelse og kontroll. Ikke momsbelagt.

Nytilkobling med høyspentmåling blir fakturert etter medgått tid og materiell.

Stikkledningen må legges av installatør som fakturerer kunde, og dette er å anse som en del av det totale anleggsbidraget.

KodeAnleggsbidragNetto (eks.mva)BruttoMerknadMateriell inkl.
A1Tilkobling nyanlegg kabelkr 5700,-ikke mva.Tilkobling i eksisterende kabelskap, inkl måler, eks: stikkledningJa
A2Tilkobling nyanlegg luftlinjekr 9400,-Ikke mva.Tilkobling, inkl nytt luftstrekk fra første mast, inkl målerJa
A3Tilkobling nyanlegg nytt stolpeskapkr 19700,-Ikke mva.Tilkobling, inkl nytt stolpeskap, inkl måler. Eks stikkledningJa
A4Måler monteringer/bytte kr 1200,-Ikke mva.Montasje måler kombinert med annet arbeidJa
A5Måler monteringer/bytte kr 2200,-Ikke mva.Montasje ny måler/ekstra måler i samme inntak, måler ikke kombinert med annet arbeidJa
A5.1Måler høyspent montering/bytte-Ikke mva.Faktureres etter medgått tid og materiell-
A6Omlegging fra luft til kabelkr 19700,-Ikke mva.Økt uttak, stolpeskap inkl måler. Eks. stikkledningJa
A7Omlegging fra luft til kabel i eksisterende skapkr 8800,-Ikke mva.Økt uttak, inkl måler. Eks stikkledningJa
A8Omlegging fra 1-til 3-fase stikkledning kabelkr 4800,-Ikke mva.Fra og tilkobling av kabel, inkl måler. Eks. stikkledningJa
A9Omlegging fra 1- til 3-fase stikkledning luftkr 5500,-Ikke mva.Fra/tilkobling av luftstrekk, inkl. målerJa
A10Omlegging fra 1-fase til 3-fase stikkledning luft, nytt strekkkr 7900,-Ikke mva.Fra/tilkobling + nytt strekk, inkl. målerJa
D1Tilkobling midlertidig anlegg kabelkr 5500,-kr 6875,-Tilkobling i eksisterende kabelskap, inkl. målerJa
D2Tilkobling midlertidig anleggkr 7000,-kr 8750,-Tilkobling i stolpe, inkl. målerJa
D3Tilkobling midlertidig anlegg >=200ATilkobling faktureres etter medgått tid og materiellJa
D4Frakobling midlertidig anlegg, kabelkr 4500,-kr 5625,-Frakobling av kabel-
D5Frakobling av midlertidig anleggkr 5800,-kr 7250,-Frakobling stolpe-
D6Fra og tilkobling stikkledning, kabelkr 3400,-kr 4250,-Gjelder ved ett oppmøte. Ved to oppmøter kommer et tillegg på kr 1 000,- inkl. mva.-
D7Fra og tilkobling stikkledning, luftkr 4700,-kr 5875,-Gjelder ved ett oppmøte. Ved to oppmøter kommer et tillegg på kr 2 000,- inkl. mva.-
D8Fra og tilkobling av luftinntak og EX som skiftes pga ombygging/flyttingkr 9100,-kr 11375,-Gjelder ved ett oppmøte. Ved to oppmøter kommer et tillegg på kr 2 000,- inkl. mva.Ja
D9Bomtur dagtidkr 2400,-kr 3000,-Fast pris
D10Bomtur vaktkr 4000,-kr 5000,-Fast pris
D11Ventetidkr 915,-kr 1144,-Pris pr. time