Installasjon av elbillader

Dersom du installerer elbilladere til og med 16A eller 3,68 kW kapasitet, kan du som installatør koble dette til uten avsjekk med BKK. Dersom laderen er større enn dette må du ta kontakt med oss for å sjekke at strømnettet har tilstrekkelig kapasitet.

Sjekk det elektriske anlegget først

Det er viktig at det elektriske anlegget er i god stand, slik at varmgang og personskader unngås. Lading av elbiler foregår over lengre tidsrom med samme effekt. En kontroll av det elektriske anlegget for å unngå brannfarlig varmgang er derfor å anbefale. Alle kabler og komponenter fram til ladeuttaket må være dimensjonert for å tåle den aktuelle ladestrømmen.

Vi anbefaler 3-fase for lading av elbil

Vi anbefaler at det ikke installeres 1-fase-lading over 20 A strømstyrke. Hvis det ønskes høyere ladeeffekt, bør det benyttes 3-fase for å unngå problemer med skjevspenning. Vi ønsker melding i eSOGS ("Melding om installasjonsarbeid") dersom det installeres sikringer over 20 A i boliger, slik at vi kan vurdere behov for tiltak i nettet.

Her kan du registrere din melding i eSOGS (åpnes i nytt vindu)

Kunden må noen ganger betale for nødvendige oppgraderinger

BKK praktiserer ordningen med anleggsbidrag. Den som ønsker tiltak i nettet for å få økt kapasitet, må derfor ta kostnaden med oppgraderingen. Ønske om høyere overbelastningsvern i det elektriske anlegget vil derfor kunne utløse anleggsbidrag. Ut fra dette perspektivet vil 3-fase lading også være å foretrekke.

Regulert av forskrifter

Nettselskapene og nettkundene i Norge er underlagt forskrifter fra blant andre Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NVE regulerer strøm og spenningskvalitet gjennom «Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)». Forskriften har strenge krav til blant annet skjevspenning. Dersom en forbruker forårsaker skjevspenning hos andre forbrukere, må vedkommende fjerne årsaken til skjevlasten (§2-1). Det er derfor viktig at installatøren gjør en grundig faglig vurdering av nettforhold og bygginstallasjon før sikringer over 20 A installeres.