Kapasitet i strømnettet

Lurer du på om det er nok kapasitet i strømnettet til å bygge ut i et området?

BKK ønsker å legge til rette for en grønnere hverdag

Er du byggherre eller entreprenør og ønsker å legge til rette for utslippsfrie byggeplasser? Her kan du be om å få utarbeidet et kapasitetskart som viser hvilken kapasitet BKK har tilgjengelig i distribusjonsnettet

Utslippsfrie byggeplasser


For å redusere utslipp i naturen krever stadig flere byggherrer at anlegget skal driftes med elektrisk utstyr. En må som byggherre undersøke om det er kapasitet i eksisterende nettanlegg til lading av elektrisk anleggsutstyr.

Her kan du lese mer om utslippsfrie byggeplasser Veileder utslippsfrie byggeplasser | Enova (åpnes i nytt vindu).

Kontakt BKK (åpnes i nytt vindu)