Store kunder over 1 MW

Snarveier

Forbrukskunder over 5 MW eller over 20 GWh

For store kunder må vi avklare om det er ledig nettkapasitet hos Statnett. Er det ikke ledig kapasitet, må man stå i kø.

Grensen for innmelding til Statnett er 5 MW/20 GWh. Kunder over 5 MW eller med årsforbruk over 20 GWh meldes videre til Statnett. For eksisterende kunder som skal øke forbruket sitt, er det selve forbruksøkningen som gjelder.

Dersom kunden har et konstant forbruk gjennom året og døgnet, vil et årsforbruk på 20 GWh tilsvare et uttak på ca 2,5 MW. Derfor kan kunder helt ned til 2,5 MW måtte rapporteres til Statnett, avhengig av forbruksprofil.

I enkelte anstrengte områder kan Statnett senke grensen til 1 MW.

BKK kan være behjelpelig med å veilede om saken må videre til Statnett.

Kunden søker til BKK på vanlig måte. I tillegg til avklaringene mot Statnett, må BKK også avklare om det er nok kapasitet i regionalnett og i lokalnett.

Les mer om tilknytninger i strømnettet.

Forbrukskunder under 5 MW og under 20 GWh

Forbrukskunder under 5 MW og med forventet årsforbruk under 20 GWh trenger ikke avklare nettkapasitet hos Statnett.

Men vi må avklare om det er nok nettkapasitet både i eget regionalnett og i eventuelle andre regionalnett. Spørsmål om anleggsbidrag må også avklares.

Kunden trenger bare å forholde seg til lokal netteier, altså BKK. Vi tar oss av kontakten videre mot overliggende netteiere.

Søk om tilknytning (åpnes i nytt vindu)

Les mer om tilknytninger i strømnettet.

Reservasjon av effekt og køordning

Hvis det er ledig kapasitet i nettet, kan kunden reservere effekt hvis kundens prosjekt er tilstrekkelig modent.

Se BKKs modenhetskriterier her(pdf, 560 kB) (fil lastes ned)

Hvis det er begrenset nettkapasitet i forhold til volumet av kundesøknader, gjelder "først-til-mølla"-prinsippet. Den første kunden som er tilstrekkelig moden med sitt prosjekt blir første kunde i køen. Det er altså ikke tidspunkt for første kontakt som bestemmer plassen i køen, men dato for når kunden er tilstrekkelig moden.

Slike tilknytningskøer har normalt begrenset omfang og varighet. Dersom det oppstår kapasitetsbegrensninger i vårt nett, setter vi umiddelbart i gang med å planlegge nettforsterkninger med nok kapasitet til alle kundene som står i kø (gitt at de berørte kundene inngår utredningsavtale med oss).

Dersom nettbegrensningene er i transmisjonsnettet (Statnetts nett) kan slike tilknytningskøer bli svært langvarige. For tiden har Statnett kapasitetsutfordringer i hele vårt nettområde.

Se om det er ledig kapasitet i nettet

Her kommer det mer info i løpet av august/september.