Flytting av nettanlegg

Hva vil du flytte?

Høyspentmast av tre

Flytting av høgspentanlegg utføres normalt ikke, men kan utføres på bestillers regning for høgspentkabler og linjer opp til 22kV. Dette forutsetter at det foreligger ny tilgjengelig trase som er avklart med bl.a. grunneier, kommune og veieiere. Det må også gjøres en vurdering av flytting opp mot den eksiterende tekniske løsningen for anlegger.​

  • Flytting av høgspentmast i tre fra kr 300.000.-​
  • Flytting av nettstasjon fra kr 700.000.-

Lavspentmast av tre

Flytting av lavspentanlegg kan utføres på bestillers regning.​

Dette forutsetter at det foreligger ny tilgjengelig trase som er avklart med bl.a. grunneier, kommune og veieiere. Det må også gjøres en vurdering av flytting opp mot den eksiterende tekniske løsningen for anlegget.​

  • ​Flytting av lavspentmast i tre fra kr 25.000.-

Kabelskap

Flytting av kabelskap kan utføres for bestillers regning og forutsetter at det er tilgjengelig tomt for ny plassering. Kostander vil variere ut fra hvor mange kabler som er tilkoblet og entreprenørkostander med etablering av nye grøfter.​​

Flytting av kabelskap fra kr 50.000.-

Bardun

Flytting av bardun kan utføres dersom dette ikke kommer i konflikt med allerede eksisterende anlegg. Opprinnelig plassering er planlagt ut fra eksisterende linjer og det kan blir behov for ytterligere forsterking av masten.​​

Flytting av bardun fra kr 7.500.-

Klikk her for å søke om flytting av nettanlegg (åpnes i nytt vindu)