Nettleie for bedriftskunder

Det er det reelle effektforbruket og hvor mye strøm bedriften bruker totalt som legges til grunn for nettleien.

Snarveier

Nettleiemodell

Priser for bedrifter med årsforbruk under 100 000 kWh

Nettleiemodellen er mer rettferdig enn tidligere, fordi den legger den reelle effektbruken til grunn, i stedet for størrelsen på hovedsikringen. Tidligere har en del bedriftskunder betalt høy nettleie fordi de har hatt høy kapasitet tilgjengelig i sikringsskapet, uavhengig av om de har brukt den kapasiteten eller ikke. Nå er det den faktiske kapasiteten kunden bruker som legges til grunn.

Nettleien for bedriftskunder er delt i et kapasitetsledd og et energiledd. Kapasitetsleddet er et fast beløp per måned etter hvor mye strøm kunden bruker samtidig. Her er det laget en trappetrinnsmodell. Energileddet bestemmes av hvor mye strøm bedriften bruker totalt (antall kilowattimer), og når kunden bruker strømmen. Natt (2200-0600) og helg har lavere energiledd enn dagtid på hverdager.

Fastledd/kapasitetsledd, eks. mva

kWKr/mnd.Kr/år
0-21161392
2-51922304
5-103203840
10-154565472
15-205887056
20-257208640
25-50138016560
50-75204024480
75-100270032400
over 100534064080

Årsforbruk over 100 000 kWh

Nettleiesatsene for kunder med årsforbruk over 100 000 kWh ser du i tabellen under:

Fastledd kr/år ÅrstidEffektledd kr/kW/mnd.Energiledd øre/kWh
10 500Sommer53,97,2
Vinter64,98,4

I tillegg kommer følgende avgifter:

  • Avgift til Enova for bedriftskunder er 800,- kroner per år. per anlegg.
  • Forbruksavgift på elektrisk kraft (Elavgift), januar - mars: 9,51 øre per kWh.
  • Forbruksavgift på elektrisk kraft (Elavgift), april - desember: 16,44 øre per kWh.
  • Merverdiavgift (mva): 25%

Høyspentanlegg

Nettleien for høyspentanlegg består av tre deler:

  • Årlig fastbeløp
  • Forbruksavhengig del basert på energiforbruk (kWh)
  • Forbruksavhengig del basert på høyeste målte effektuttak pr måned (kW)

Se prismodell for høyspentanlegg

Fleksibelt forbruk

For kunder med forbruk som er fleksibelt og kan kobles fra strømnettet i kortere eller lengre perioder, kan det inngås avtale om rabatt i nettleien mot at forbruk kan kobles ut ved behov.

Rabatten for fleksibelt forbruk gis på tariffens effektledd, og avhenger av hvor lenge forbruket kan kobles ut.

Rabattordninger
Momentan utkobling, ubegrenset utkoblingstid 50% rabatt
Momentan utkobling, maks 14 dager utkoblingstid pr år40% rabatt
Momentan utkobling, maks 4 timer utkoblingstid pr døgn25% rabatt

Produsenter

Innmatingstariff for produksjon

For innmating av kraft består tariffen av ett fastledd og ett energiledd. Innmatingstariffen i sentralnettet er retningsgivende for fastleddet ved innmating også i regional- og distribusjonsnett.

Energileddet beregnes individuelt for hvert enkelt tilknytningspunkt og fastsettes på grunnlag av marginale tapskostnader i tilknytningspunktet.

Mer informasjon om innmatingstariffen i sentralnettet finner du på Statnetts websider (åpnes i nytt vindu).

Plusskunde?

Se mer om priser for plusskunder her

Redusert forbruksavgift

Enkelte bedrifter har rett til redusert avgift eller fritak fra hele avgiften. Her finner du nyttig informasjon.

Avtaledokumenter

Vi bruker Fornybar Norges standardavtale for nettleie og tilknytning for næringskunder. (åpnes i nytt vindu)

Mest stilte spørsmål