Redusert forbruksavgift

Enkelte bedrifter har rett til redusert avgift eller fritak fra avgiften. Her finner du nyttig informasjon og søknadsskjema. Kunder som allerede er registrert med fritak/redusert forbruksavgift, må sende inn dokumentasjonen elektronisk. Signering foregår elektronisk.

Forbruksavgift

Vi har ansvaret for å innhente dokumentasjon på at bedriften har rett til fritak eller redusert forbruksavgift for elektrisk kraft.

Dokumentasjonen må sendes inn av bedriften hvert år, selv om bedriften ikke har gjennomgått endringer som har betydning for vurderingen av fritaket eller reduksjonen.

Dersom bedriften gjennomgår endringer som har betydning for vurderingen av fritaket eller reduksjonen, må det meldes i fra til oss med det samme.

Bedriften bør kontrollerer at de er registrert hos oss med korrekt navn, foretaks nr. og næringskode.

Nærmere beskrivelse av reglene kan du lese om på Skatteetaten sin nettsider. (åpnes i nytt vindu)

Følgende dokumentasjon for hvert målepunkt skal legges ved egenerklæringsskjemaet:

  • Fersk utskrift fra Enhetsregisteret i Brønnøysund hvor firmaets næringskode fremkommer.
  • Eget brev og Registerutskrift fra Enhetsregisteret dersom det kreves refundert forbruksavgift tilbake i tid.

Egenerklæring om rett til redusert eller fritak fra forbruksavgift for elektrisk kraft

Fra januar 2023 vil du få tilsendt en link fra oss for utfylling av egenerklæring. Ta kontakt med oss på kundepost@bkk.no (Åpner epostklient) dersom du ikke allerede har mottatt dette fra oss, så vil vi sende deg ytterligere informasjon og link for innsending av dokumentasjon.