Nettleiepriser for høyspentanlegg

Nettleien for effektmålte anlegg består av tre deler:

  • Årlig fastbeløp
  • Forbruksavhengig del basert på energiforbruk (kWh)
  • Forbruksavhengig del basert på høyeste målte effektuttak pr måned (kW)

I tillegg kommer avgifter:

  • Forbruksavgift på elektrisk kraft (Elavgift), januar - mars: 9,16 øre per kWh.
  • Forbruksavgift på elektrisk kraft (Elavgift), april - desember: 15,84 øre per kWh.
  • Avgift til Enova for bedriftskunder er 800,- kroner per år. per anlegg
  • Merverdiavgift

Prisoversikt for høyspentanlegg fra 1. januar 2023 (uten avgifter):

Sommerperiode: 01.04. til 30.09. Vinterperiode: 01.10. til 31.03.

Nettnivå 1 (300 kV - 45 kV)

SesongForbruksavhengig ledd øre/kWhEffektledd kr/kW pr måned
SommerBeregnes8,40
VinterBeregnes12,00

Nettnivå 2 (22 kV - 11 kV) tilknytning i sekundærstasjon

SesongForbruksavhengig ledd øre/kWhEffektledd kr/kW pr måned
SommerBeregnes10,90
VinterBeregnes15,60

Nettnivå 3 (22 kV - 11 kV)

SesongFastledd kr/årForbruksavhengig ledd øre/kWhEffektledd kr/kW pr måned
Sommer25 0003,0050,10
Vinter25 0003,3063,30

Nettnivå 3 (22 kV - 11 kV) fra 1. juli

SesongFastledd kr/årForbruksavhengig ledd øre/kWh Effektledd kr/kW pr måned
Sommer25 0003,5050,10
Vinter25 0003,8063,30