Nettleien finansierer strømnettet

I fjor brukte vi over en milliard kroner på å vedlikeholde og oppgradere vårt 22 500 kilometer lange strømnett. Nettleien du betaler finansierer dette arbeidet.

  • Ca. 22 500 kilometer strømnett
  • 270 000 nettkunder i Vestland fylke
  • Nettleien finansierer bygging, drift og vedlikehold av strømnettet

BKKs ansvar

I fjor brukte BKK over en milliard kroner på vedlikehold og opprusting av strømnettet i sitt konsesjonsområde. Vi leverer strøm til 270 000 kunder i Vestland fylke, og har ansvaret for ca. 22 500 kilometer med strømnett.

Vår oppgave er å bygge og vedlikeholde et stabilt og sikkert strømnett, og å reparere feil raskt og sikkert når naturkreftene herjer.

Nettleien går til å drive strømnettet på en effektiv og sikker måte, og brukes i hovedsak til utbygging og vedlikehold.

Ved å drive effektivt og holde kostnadene nede, har BKK en av landets laveste nettleier.

Fakta om nettleien

Strøm og nett er to ulike produkter
Når du bruker strøm, betaler du for to ulike produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra ditt strømselskap, og du betaler nettleie til ditt lokale nettselskap for transporten av strømmen i strømnettet.

Samme faktura
Mange strømselskaper gjennomfakturerer slik at du får strømprisen pluss nettleie på samme faktura.

Avgifter
Rundt halvparten av det du betaler i nettleie, går til avgifter i form av elavgift, merverdiavgift og bidrag til energifondet Enova. I tillegg går en del av nettleien til Statnett, som har ansvaret for hovedstrømnettet i Norge, som overfører strøm mellom landsdelene.

Bare ett strømnett
Nettselskapene har monopol på overføring av strøm i sine områder, for det ville ikke vært samfunnsøkonomisk å bygge flere strømnett ved siden av hverandre. Det er Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) som regulerer rammene og prisene for nettleie i Norge.

BKK har en av landets laveste nettleier. Stordriftsfordeler og effektiv drift bidrar til at BKK har så konkurransedyktige priser på nettleien.


Nyttige lenker