Alt om nettleie

Nettleien du betaler dekker drift og vedlikehold av strømnettet, og består av to deler, et kapasitetsledd og et forbruksledd. I tillegg dekker nettleien avgifter til myndighetene.

Snarveier

Alt om nettleie for bedriftskunder

Hva er nettleie?

Nettleie er det du betaler for at strømmen du bruker skal transporteres til boligen din. Slik fungerer det.

Når du bruker strøm må du betale for to ting, strømmen og nettleie. Det du bruker i strøm kjøpes fra en strømleverandør som du har valgt, mens nettleien er det du betaler for frakt av strømmen hjem til deg. Den betales til nettselskapet som eier strømnettet der du bor. Det er bare étt nettleieselskap innenfor hvert geografiske område, og derfor kan du ikke velge hvilket nettselskap du skal betale til.

Nettleien finansierer strømnettet

Betaling av nettleien

Priser

Prisen du betaler for nettleien består av et kapasitetsledd og et energiledd.

Kapasitetsleddet er et fast månedlig beløp basert på hvor mye strøm du bruker samtidig. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang.

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten (22.00-06.00) og i helgen (lørdag, søndag og helligdager) enn på dagtid hverdager.

Nettleiepriser for privatkunder

Priser for våre plusskunder

Avtaledokumenter nettleie

Dine rettigheter og plikter knyttet til kundeforholdet med oss er fastsatt i to landsdekkende standardavtaler fremforhandlet av bransjeorganisasjonen Fornybar Norge. Det er ulike avtalevilkår for privat og bedrift, og vilkårene i nettleieavtalen beskriver både plikter og rettigheter du som nettkunde har. Avtalen som regulerer forholdene knyttet til din nettleie, finner du på nettsidene til Fornybar Norge:

Standardavtale for privatkunder (åpnes i nytt vindu)

Betaling av nettleie

Hvis du har en strømleverandør som har opprettet en avtale med oss om felles faktura, får du ikke egen faktura for nettleie fra oss. Informasjon om strømforbruket og nettleien din finner du på fakturaen fra din strømleverandør. Dersom strømleverandøren din ikke har en slik avtale vil du få egen faktura for oss.

For kunder uten strømleverandør

For at du ikke skal være uten strøm i tiden før du har inngått en avtale med en strømleverandør, er vi som nettselskap pålagt av myndighetene å levere strøm til deg gjennom en avtale kalt leveringsplikt.


Som nettselskap er det vår hovedoppgave å transportere strømmen frem til kundene, mens strømleverandørene kjøper kraft i markedet og selger strømmen til kundene. Dette krever at kunden har en avtale med en strømleverandør. Inntil du har valgt en strømleverandør er vi som nettselskap pliktig å kjøpe kraft i markedet og selge den til deg, til en pris som er høyere enn du normalt vil kunne få fra en vanlig strømleverandør. Dette kalles leveringsplikt og er kun ment som en midlertidig ordning inntil du har skaffet deg vanlig strømleverandør.


Prisen på leveringsplikt er regulert av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og er lik områdeprisen på Nord Pool Spot, pluss 6,25 øre/kWh, inkl. mva. Dette inkluderer også kostnader til innkjøp av elsertifikat.

Mottar du strøm gjennom vår leveringspliktordning bør du snarest velge deg en strømleverandør fra listen over aktive strømleverandører i BKKs nettområde.(pdf, 197 kB) (fil lastes ned)

For å sammenligne prisen for de forskjellige strømavtalene hos den enkelte strømleverandør kan du benytte Forbrukerrådets Strømpriskalkulator.

Nyttig informasjon